Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 16. novembrī - ZZ/Komisija

(lieta F-140/12)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis - R. Duta, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt atteikumu apmierināt prasītāja Komisijai atkārtoti izteikto lūgumu iepazīties ar vairākiem jautājumiem, kas viņam uzdoti vispārējā konkursa EPSO/AD/230 231/12 iepriekšējas atlases procedūras gaitā

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas lēmumu par atteikšanos apmierināt prasītāja atkārtoti izteikto lūgumu iepazīties ar dokumentiem;

vajadzīgajā apmērā, proti, ciktāl EPSO 2012. gada 20. jūlija lēmums, kurā prasītājam ir atteikts darīt zināmus septiņus no ārējā konkursa EPSO/AD/230-231 iepriekšējas atlases procedūras jautājumiem, tiek uzskatīts par lēmumu, šo lēmumu atcelt;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________