Language of document :

Acțiune introdusă la 16 noiembrie 2012 - ZZ/Comisia

(Cauza F-140/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: R. Duta)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea respingerii cererii de confirmare, adresată de reclamant Comisiei, privind accesul la unele întrebări adresate acestuia din urmă în cadrul procedurii de preselecție pentru concursul general EPSO/AD/230 231/12.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Comisiei de respingere a cererii de confirmare privind accesul la documente introdusă de reclamant;

dacă este necesar și în special în măsura în care ar fi stabilit caracterul lor decizional, anularea deciziilor din 20 iulie 2012 ale EPSO, potrivit cărora reclamantului i s-a refuzat comunicarea a unui număr de șapte întrebări dintre cele care au făcut obiectul fazei de preselecție a concursului extern EPSO/AD/230-231;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________