Language of document :

Tožba, vložena 16. novembra 2012 - ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-140/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: R. Duta, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti zavrnitve potrdilne prošnje za dostop, ki jo je tožeča stranka vložila pri Komisiji, do nekaterih vprašanj, ki so bila postavljena v okviru predizbirnega postopka splošnega natečaja EPSO/AD/230 231/12.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Komisije o zavrnitvi potrdilne prošnje za dostop do dokumentov, ki jo je vložila tožeča stranka, naj se razglasi za nično;

po potrebi in zlasti če se ugotovi, da ima naravo odločbe, naj se odločba EPSO z dne 20. julija 2012, na podlagi katere je bilo tožeči stranki zavrnjeno posredovanje sedmih vprašanj, ki so bili predmet predizbirne faze zunanjega natečaja EPSO/AD/230 231, razglasi za nično;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________