Language of document :

Talan väckt den 16 november 2012 - ZZ mot kommissionen

(Mål F-140/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten R. Duta)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens avslag på sökandens bekräftande ansökan om tillgång till några frågor som hade ställts till kommissionen inom ramen för det urvalsförfarande som föregick det allmänna uttagsprovet EPSO/AD/230 231/12.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens avslag på sökandens bekräftande ansökan om tillgång till handlingar,

om nödvändigt och särskilt för det fall de bedöms vara av avgörande betydelse, ogiltigförklara EPSO:s beslut av den 20 juli 2012, i den mån sökanden nekas tillgång till sju frågor som behandlades under det urvalsförfarande som föregick det externa uttagningsprovet EPSO/AD/230 231, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________