Language of document :

Talan väckt den 14 november 2012 - ZZ mot kommissionen

(Mål F-137/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av EPSO:s beslut att inte ta upp sökandens namn på förteckningen över personer som har klarat proven i slutet av utbildningen inom ramen för certifieringsförfarandet samt yrkande om skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

fastställa att talan kan tas upp till sakprövning,

ogiltigförklara den angripna rättsakten,

förplikta kommissionen att utge 10 000 euro i skadestånd till sökanden, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________