Language of document :

Sag anlagt den 31. oktober 2012 - CH mod Parlamentet

(Sag F-129/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: CH (ved advokaterne L. Levi, C. Bernard-Glanz og A. Tymen)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelse om at afskedige sagsøgeren og af afgørelsen om afslag på hendes ansøgning om bistand i forbindelse med anerkendelse af psykisk chikane, samt en påstand om erstatning.

Sagsøgerens påstande

Sagen antages til realitetsbehandling, og der gives sagsøgeren medhold.

Afgørelsen om at afskedige sagsøgeren af 19. januar 2012 annulleres.

Afgørelsen af 20. marts 2012 om afslag på sagsøgerens ansøgning om bistand af 22. december 2011 annulleres.

Om fornødent annulleres den af Europa-Parlamentets generalsekretær trufne afgørelse af 20. juli 2012, modtaget den 24. juli 2012, om afslag på sagsøgerens klage af 30. marts 2012 over afgørelsen om hendes afskedigelse.

Om fornødent annulleres den af Europa-Parlamentets generalsekretær trufne afgørelse af 8. oktober 2012, modtaget den 11. oktober 2012, om afslag på sagsøgerens klage af 22. juni 2012 over afgørelsen om afslag på hendes ansøgning om bistand.

Sagsøgte tilpligtes at betale 120 000 EUR i erstatning.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________