Language of document :

Žaloba podaná dne 16. listopadu 2012 - ZZ v. Komise

(Věc F-141/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí EPSO nezahrnout žalobce do seznamu osob, které uspěli při zkouškách po ukončení vzdělání, které patří do rámce certifikačního postupu, jakož i žádost o náhradu škody.

Návrhová žádání žalobce

prohlásit žalobu za přípustnou a opodstatněnou;

zrušit napadený akt;

uložit Komisi, aby zaplatila žalobci 10 000 euro jako náhradu utrpěné újmy;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________