Language of document :

Sag anlagt den 27. september 2012 - ZZ mod Europol

(Sag F-104/12)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne W.J. Dammingh og N.D. Dane)

Sagsøgt: Den Europæiske Politienhed (Europol)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Europols afgørelse til opfyldelse af dom afsagt af Personaleretten den 29. juni 2010 i sag F-27/09, Hanschmann mod Europol, hvorved Europol tildelte sagsøgeren et fast beløb i erstatning for den skade, sagsøgeren har lidt ved den afgørelse, som blev annulleret ved nævnte dom.

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen af 28. november 2011, hvorved sagsøgte tildeler sagsøgeren et beløb på 13 000 EUR i erstatning for den skade, sagsøgeren har lidt, og til opfyldelse af en af Personaleretten tidligere afsagt dom, samt af afgørelsen af 29. juni 2012, hvorved den af sagsøgeren indgivne klage over afgørelsen af 28. november 2011 blev afvist, annulleres.

Europol tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder advokatsalær.

____________