Language of document :

Tožba, vložena 14. novembra 2012 - ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-138/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: S. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe EPSO, da tožeče stranke ne vključi na seznam oseb, ki so opravili preizkuse ob koncu izobraževanja, ki je del postopka za izdajanje potrdil, in odškodninski zahtevek.

Predlog tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe EPSO, da tožeče stranke ne vključi na seznam oseb, ki so opravili preizkuse ob koncu izobraževanja, ki je del postopka za izdajanje potrdil, in odškodninski zahtevek;

naložitev Komisiji, naj tožeči stranki plača 10.000 EUR za povrnitev utrpljene škode;

naložitev plačila stroškov Komisiji.

____________