Language of document :

Žaloba podaná dne 7. listopadu 2012 - ZZ a další v. Komise

(Věc F-132/12)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobci: ZZ a další (zástupci: F. Di Gianni, G. Coppo, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o zamítnutí žádosti o náhradu nemajetkové újmy, kterou žalobci utrpěli v důsledku vraždy jejich rodinného příslušníka, úředníka Komise, a jeho manželky.

Návrhová žádání žalobců

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 26. července 2012, oznámené dne 31. července 2012;

uložit Komisi povinnost zaplatit částku 463 050 eur ve prospěch každého rodinného příslušníka zavražděného úředníka jako náhrady nemajetkové újmy, kterou utrpěli;

uložit Komisi povinnost zaplatit částku 308 700 eur ve prospěch prvního žalobce jako náhrady nemajetkové újmy, kterou utrpěl;

uložit Komisi povinnost zaplatit částku 308 700 eur ve prospěch druhého žalobce jako náhrady nemajetkové újmy, kterou utrpěl;

uložit Komisi povinnost zaplatit částku 154 350 eur ve prospěch třetího žalobce jako náhrady nemajetkové újmy, kterou utrpěl;

uložit Komisi povinnost zaplatit částku 154 350 eur ve prospěch čtvrtého žalobce jako náhrady nemajetkové újmy, kterou utrpěl;

uložit Komisi povinnost zaplatit částku 574 000 eur ve prospěch rodinných příslušníků zavražděného úředníka jako náhrady nemajetkové újmy, kterou utrpěli v posledních hodinách jeho života;

uložit Komisi povinnost zaplatit vyrovnávací úrok a v mezidobí splatné úroky z prodlení;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________