Language of document :

Tožba, vložena 7. novembra 2012 - ZZ in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-132/12)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeče stranke: ZZ in drugi (zastopnika: F. Di Gianni, G. Coppo, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi zahtevka za plačilo nepremoženjske škode, ki so jo tožeče stranke utrpele zaradi umora njihovega družinskega člana, uradnika Komisije, in njegove žene

Predlogi tožečih strank

Odločba organa, pristojnega za imenovanja (OPI), z dne 26. julija 2012, vročena 31. julija 2012, naj se razglasi za nično;

Komisiji naj se naloži plačilo 463.050 EUR vsakemu od naslednikov umorjenega uradnika iz naslova odškodnine za nastalo nepremoženjsko škodo;

Komisiji naj se naloži plačilo 308.700 EUR prvi tožeči stranki iz naslova odškodnine za nastalo nepremoženjsko škodo;

Komisiji naj se naloži plačilo 308.700 EUR drugi tožeči stranki iz naslova odškodnine za nastalo nepremoženjsko škodo;

Komisiji naj se naloži plačilo 154.350 EUR tretji tožeči stranki iz naslova odškodnine za nastalo nepremoženjsko škodo;

Komisiji naj se naloži plačilo 154.350 EUR četrti tožeči stranki iz naslova odškodnine za nastalo nepremoženjsko škodo;

Komisiji naj se naloži plačilo 574.000 EUR naslednikom umorjenega uradnika za nepremoženjsko škodo zaradi duševnih bolečin;

Komisiji naj se naloži plačilo zapadlih kompenzacijskih in zamudnih obresti;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________