Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 28. novembrī - ZZ/Komisija

(lieta F-146/12)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal un D. Abreu Caldas, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu par prasītājas pensijas tiesību pārnešanu Savienības pensiju programmā, kurā ir piemēroti jaunie VĪN, kas attiecas uz Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. pantu

Prasītājas prasījumi:

atzīt Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta Vispārējo īstenošanas noteikumu 9. panta prettiesiskumu;

atcelt 2012. gada 3. februāra lēmumu piemērot Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta 2011. gada 3. marta Vispārējos īstenošanas noteikumos paredzētos parametrus prasītājas pensijas tiesību pārnešanai;

piespriest Komisija atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________