Language of document :

Acțiune introdusă la 28 noiembrie 2012 - ZZ/Comisia

(Cauza F-146/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: ZZ (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal și D. Abreu Caldas, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei privind transferul drepturilor de pensie ale reclamantei în sistemul de pensii al Uniunii, decizie care aplică noile DGA referitoare la articolele 11 și 12 din anexa VIII la Statutul funcționarilor

Concluziile reclamantei

Declararea nelegalității articolului 9 din Dispozițiile generale de aplicare a articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII la Statut;

anularea deciziei din 3 februarie 2012 de aplicare, în ceea ce privește transferul drepturilor de pensie ale reclamantei, a parametrilor menționați în Dispozițiile generale din 3 martie 2011 de aplicare a articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII la Statut;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

____________