Language of document :

Talan väckt den 28 november 2012 - ZZ mot kommissionen

(Mål F-146/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal och D. Abreu Caldas)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av besluten om överföring av sökandenas pensionsrättigheter till gemenskapens pensionssystem med tillämpning av de nya allmänna tillämpningsföreskrifterna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

fastställa att artikel 9 i de allmänna tillämpningsföreskrifterna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna är rättsstridig,

ogiltigförklara beslutet av den 3 februari 2012 att tillämpa parametrarna enligt de allmänna genomförandebestämmelserna i artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna av den 3 mars 2011 för överföringen av sökandens pensionsrättigheter, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________