Language of document :

Sag anlagt den 21. november 2012 - ZZ mod Kommissionen

(Sag F-143/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne L. Levi og A. Tymen)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af EPSO's afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på listen over de personer, som har bestået prøverne efter afslutningen af den uddannelse, som indgår i certificeringsproceduren, samt en påstand om erstatning

Sagsøgerens påstande

EPSO's afgørelse af 16. december 2011 om ikke at opføre sagsøgeren på listen over certificerede tjenestemænd i forbindelse med certificeringsproceduren 2010-2011annulleres.

Om fornødent annulleres EPSO's afgørelse af 16. august 2012 om afslag på sagsøgerens klage.

Sagsøgeren tildeles en erstatning på 5 000 EUR.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________