Language of document :

Kanne 21.11.2012 - ZZ v. komissio

(Asia F-143/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat L. Levi ja A. Tymen)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

EPSOn sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä niistä henkilöistä laadittuun luetteloon, jotka läpäisivät sertifiointimenettelyyn kuuluvan koulutuksen päätteeksi järjestetyt kokeet, sekä vahingonkorvausvaatimus.

Vaatimukset

EPSOn 16.12.2011 tekemä se päätös on kumottava, jolla kantaja jätettiin pois vuosien 2010-2011 sertifiointimenettelyn yhteydessä sertifioitujen virkamiesten luettelosta

siltä osin kuin on tarpeellista on kumottava EPSOn 16.8.2012 tekemä päätös, jolla hylättiin kantajan valitus

on myönnettävä vahingonkorvausta, jonka suuruus on 5 000 euroa

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

____________