Language of document :

Acțiune introdusă la 21 noiembrie 2012 - ZZ/Comisia

(Cauza F-143/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: L. Levi, A. Tymen, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei EPSO de a nu o include pe reclamantă în lista persoanelor care au reușit probele de încheiere a formării incluse în cadrul procedurii de certificare, precum și o cerere de despăgubiri

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei EPSO din 16 decembrie 2011 prin care reclamanta a fost exclusă din lista funcționarilor certificați în temeiul exercițiului de certificare 2010-2011;

în măsura necesară, anularea deciziei EPSO din 16 august 2012 de respingere a reclamației formulate de reclamantă;

acordarea unor despăgubiri în cuantum de 5 000 de euro;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

____________