Language of document :

Talan väckt den 21 november 2012 - ZZ mot kommissionen

(Mål F-143/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna L. Levi och A. Tymen)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av EPSO:s beslut att inte ta med sökanden i förteckningen över de personer som klarat slutproven inom ramen för förfarandet för certifiering av tjänstemän och om skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara EPSO:s beslut av den 16 december 2011 att inte ta med sökanden i förteckningen över tjänstemän som certifierats vid certifieringsförfarandet 2010-2011,

i förekommande fall, ogiltigförklara EPSO:s beslut av den 16 augusti 2012 att avslå sökandens klagomål,

tillerkänna sökanden skadestånd med ett belopp om 5 000 euro, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________