Language of document :

Žaloba podaná dne 9. listopadu 2012 - ZZ v. REA

(Věc F-135/12)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: S. Rodrigues, A. Blot, A. Tymen, advokáti)

Žalovaná: Výkonná agentura pro výzkum

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí nezapsat žalobce na seznam uchazečů výběrového řízení REA/2011/TA/PO/AD5

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 21. února 2012 nezapsat žalobce na seznam uchazečů výběrového řízení REA/2011/TA/PO/AD5;

zrušit rozhodnutí ze dne 10. srpna 2012, jímž nebylo vyhověno žalobcově stížnosti;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________