Language of document :

Sag anlagt den 9. november 2012 - ZZ mod Forvaltningsorganet for Forskning (REA)

(Sag F-135/12)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne S. Rodrigues, A. Blot og A. Tymen)

Sagsøgt: Forvaltningsorganet for Forskning (REA)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten for udvælgelsesprøven REA/2011/TA/PO/AD5.

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen om ikke at optage sagsøgeren på reservelisten i forbindelse med udvælgelsesprøven REA/2011/TA/PO/AD5, annulleres.

Afgørelse af 10. august 2012 om afslag på sagsøgerens klage, annulleres.

REA tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________