Language of document :

9. novembril 2012 esitatud hagi - ZZ versus Teadusuuringute Rakendusamet

(kohtuasi F-135/12)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, A. Blot, A. Tymen)

Kostja: Teadusuuringute Rakendusamet

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus mitte kanda hagejat valikumenetluse REA/2011/TA/PO/AD5 reservnimekirja.

Hageja nõuded

tühistada 21. veebruari 2012. aasta otsus mitte kanda hagejat valikumenetluse REA/2011/TA/PO/AD5 reservnimekirja;

tühistada 10. augusti 2012. aasta otsus hageja kaebus rahuldamata jätta;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________