Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 9. novembrī - ZZ/REA

(lieta F-135/12)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvji - S. Rodrigues, A. Blot un A. Tymen, advokāti)

Atbildētāja: Pētniecības izpildaģentūra (REA)

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu par prasītājas neiekļaušanu atlases procedūras REA/2011/TA/PO/AD5 rezerves sarakstā

Prasītājas prasījumi:

atcelt 2012. gada 21. februāra lēmumu par prasītājas neiekļaušanu atlases procedūras REA/2011/TA/PO/AD5 rezerves sarakstā;

atcelt 2012. gada 10. augusta lēmumu par prasītājas sūdzības noraidīšanu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

____________