Language of document :

Acțiune introdusă la 9 noiembrie 2012 - ZZ/REA

(Cauza F-135/12)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: S. Rodrigues, A. Blot, A. Tymen, lawyers)

Pârâtă: Research Executive Agency

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a nu îl include pe reclamant pe lista de rezervă a concursului REA/2011/TA/PO/AD5.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 21 februarie 2012 de a nu îl include pe reclamant pe lista de rezervă a concursului REA/2011/TA/PO/AD5;

anularea deciziei din 10 august 2012 de respingere a plângerii reclamantei;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

____________