Language of document :

Rikors ippreżentat fil-21 ta' Novembru 2012 - ZZ vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-144/12)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: ZZ (rappreżentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal u D. Abreu Caldas, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Suġġett

Annullament tad-deċiżjoni dwar it-trasferiment tad-drittijiet għall-pensjoni tar-rikorrenti fl-iskema ta' pensjoni tal-Unjoni, deċiżjoni li tapplika id-DĠI l-ġodda dwar l-Artikoli 11 u 12 tal-Anness VIII tar-Regolamenti tal-Persunal

Talbiet tar-rikorrenti

jiddikjara l-illegalità tal-Artikolu 9 tad-Dispożizzjonijiet Ġenerali ta' Implementazzjoni tal-Artikolu 11(2) tal-Anness VIII tar-Regolamenti tal-Persunal;

jannulla d-deċiżjoni tat-3 ta' Frar 2012 li jiġu applikati l-paramentri previsti fid-Dispożizzjonijiet Ġenerali ta' Implementazzjoni tal-Artikolu 11(2) tal-Anness VIII tar-Regolamenti tal-Persunal, tat-3 ta' Marzu 2011, fir-rigward tat-trasferiment tad-drittijiet għall-pensjoni tar-rikorrenti;

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.

____________