Language of document :

22. oktoobril 2012 esitatud hagi - ZZ versus nõukogu

(kohtuasi F-122/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat J. Lecuyer)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada nõukogu otsus hageja teenistusest vabastamise kohta ning nõue hüvitada hagejale tekitatud varaline ja mittevaraline kahju.

Hageja nõuded

tühistada nõukogu otsus hageja teenistusest vabastamise kohta ning vajalikus ulatuses ka otsus, millega jäeti rahuldamata vaie, mille hageja teenistusest vabastamise otsuse peale esitas;

kohustada nõukogu hüvitama hagejale varaline kahju esialgses summas 160 181,85 eurot;

kohustada nõukogu hüvitama hagejale mittevaraline kahju esialgses summas 25 000 eurot;

mõista kohtukulud välja nõukogult.

____________