Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 22. oktobrī - ZZ/Padome

(lieta F-122/12)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis - J. Lecuyer, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Padomes lēmumu atlaist prasītāju un izmaksāt kompensāciju par viņam nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem un morālo kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt Padomes, kura atlaida prasītāju, pieņemto lēmumu un, ciktāl nepieciešams, atcelt viņa sūdzības par šo lēmumu noraidīšanu;

piespriest Padomei samaksāt prasītājam provizoriskus EUR 160 181,85 kā viņam nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzinājumu;

piespriest Padomei samaksāt prasītājam provizoriskus EUR 25 000 kā viņam nodarītā morālā kaitējuma atlīdzinājumu;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________