Language of document :

Beroep ingesteld op 22 oktober 2012 - ZZ / Raad

(Zaak F-122/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: J. Lecuyer, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Raad om verzoeker te ontslaan en vergoeding van zijn materiële en immateriële schade

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de Raad om verzoeker te ontslaan en, voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van zijn klacht tegen dat besluit;

veroordeling van de Raad tot betaling van het voorlopige bedrag van 160 181,85 EUR aan verzoeker ter vergoeding van zijn materiële schade;

veroordeling van de Raad tot betaling van het voorlopige bedrag van 25 000 EUR aan verzoeker ter vergoeding van zijn immateriële schade;

verwijzing van de Raad in de kosten.

____________