Language of document :

Žaloba podaná dne 27. září 2012 - ZZ v. Europol

(Věc F-105/12)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: W. J. Dammingh a N. D. Dane, advokáti)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol)

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení rozhodnutí Europolu přijatého k výkonu rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 29. června 2010 ve věci Knöll v. Europol, F-44/09, jímž Europol přiznal žalobkyni paušální částku jako náhradu škody, jež jí byla způsobena přijetím rozhodnutí, které bylo uvedeným rozsudkem zrušeno

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí ze dne 28. listopadu 2011, kterým odpůrce přiznává žalobkyni částku 20 000 eur jako náhradu škody, která jí byla způsobena, a k výkonu předchozího rozsudku Soudu pro veřejnou službu, jakož i rozhodnutí ze dne 29. června 2012, jímž byla zamítnuta stížnost podaná žalobkyní proti rozhodnutí ze dne 28. listopadu 2011;

uložit Europolu náhradu nákladů řízení, a to včetně platu žalobkyně.

____________