Language of document :

Tožba, vložena 27. septembra 2012 - ZZ proti Europolu

(Zadeva F-105/12)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: W. J. Dammingh in N. D. Dane, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski policijski urad (Europol)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Europola, sprejete ob izvršitvi sodbe Sodišča za uslužbence z dne 29. junija 2010 v zadevi Knöll proti Europolu, F-44/09, s katero je Europol tožeči stranki dodelil pavšalni znesek za nadomestilo škode, ki jo je utrpela zaradi odločbe, ki je bila z navedeno sodbo razglašena za nično.

Predloga tožeče stranke

Odločba z dne 28. novembra 2011, s katero je tožena stranka tožeči stranki dodelila znesek 20.000 EUR kot nadomestilo za škodo, ki jo je utrpela, in za dosledno izvajanje predhodno izdane sodbe Sodišča za uslužbence, ter odločba z dne 29. junija 2012, s katero je bila zavrnjena pritožba, ki jo je tožeča stranka vložila zoper odločbo z dne 28. novembra 2011, naj se razglasita za nični;

Europolu naj se naloži plačilo stroškov, vključno s plačilom zastopnika.

____________