Language of document :

Kanne 16.11.2012 - ZZ v. komissio

(Asia F-142/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat B. Cambier ja A. Paternostre)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Komission sellaisen päätöksen kumoaminen, jossa lausutaan kantajan henkilöstösääntöjen 73 artiklan nojalla esittämästä ammattitaudin toteamista koskevasta hakemuksesta, todetaan hänellä olevan 20 prosentin pysyvä osittainen työkyvyttömyysaste ja vahvistetaan hänen tilansa vakiintumispäiväksi 25.2.2010, sekä kantajan henkisen kärsimyksen ja aineellisen vahingon korvaaminen.

Vaatimukset

Komission on todettava olevan vastuussa käsittelyaikojen kohtuullisuuden periaatteen loukkaamisesta ja niistä eri virheistä, jotka se teki tai sen elimet tekivät kantajan henkilöstösääntöjen 73 artiklan nojalla esittämän ammattitaudin toteamista koskevan hakemuksen tutkinnassa, joten

nimittävän viranomaisen päätökset 11.1. ja 7.8.2012 on kumottava

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle ja hänen perheelleen 100 000 euroa korvauksena henkisestä kärsimyksestä, joka kantajalle on erityisesti aiheutunut hänen taudistaan riippumatta

komission on todettava olevan vastuussa niistä omista virheistään ja elintensä virheistä, jotka myötävaikuttivat kantajan terveydentilan syntymiseen, jatkumiseen ja pahenemiseen, joten se on velvoitettava maksamaan kantajalle 1 798 650 euroa korvauksena hänen aineellisesta vahingostaan ja 145 850 euroa hänen henkisestä kärsimyksestään ja eri kuluista; tätä kokonaismäärää voidaan vähentää niillä 268 679,44 eurolla, jotka kantajalle jo on maksettu henkilöstösääntöjen 73 artiklan nojalla

komissio on velvoitettava maksamaan 12 prosentin korkoa kaikista edellä mainituista summista alkaen marraskuusta 2004, jolloin henkilöstösääntöjen 73 artiklaan perustuva kantajan hakemus olisi voitu ratkaista

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________