Language of document :

Acțiune introdusă la 16 noiembrie 2012 - ZZ/Comisia

(Cauza F-142/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: B. Cambier și A. Paternostre, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei care soluționează cererea de recunoaștere a bolii profesionale formulată de reclamant în temeiul articolului 73 din statut și prin care i se recunoaște un grad de invaliditate permanentă parțială de 20 % și se stabilește data consolidării la 25 februarie 2010 precum și repararea prejudiciului moral și material suferit

Concluziile reclamantului

Constatarea faptului că Comisia se face vinovată de încălcarea termenului rezonabil și de diferite greșeli pe care ea sau organele sale le-au săvârșit cu prilejul examinării cererii de recunoaștere a bolii profesionale introdusă de reclamant în temeiul articolului 73 din statut, și ca urmare;

anularea deciziilor AIPN din 11 ianuarie 2012 și din 7 august 2012;

obligarea Comisiei să plătească reclamantului și familiei sale suma de 100 000 de euro pentru repararea prejudiciului moral cauzat reclamantului independent de boala sa;

constatarea faptului că Comisia se face vinovată de diferite greșeli pe care ea sau organele sale le-au comis și care au contribuit la apariția, menținerea și agravarea stării de sănătate a reclamantului și, pe cale de consecință, obligarea acesteia să achite reclamantului suma de 1 798 650 de euro pentru repararea prejudiciului material și a sumei de 145 850 de euro în ceea ce privește prejudiciul moral și diversele cheltuieli. Această sumă globală poate fi redusă cu 268 679,44 euro, sumă care i-a fost plătită reclamantului în aplicarea articolului 73 din statut;

obligarea Comisiei să plătească dobânzi în rată de 12 % pentru toate sumele menționate începând cu luna noiembrie 2004, dată la care ar fi putut fi soluționată cererea reclamantului întemeiată pe articolul 73 din statut;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

____________