Language of document :

Beroep ingesteld op 14 november 2012 - ZZ / Commissie

(Zaak F-139/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: S. Pappas, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van EPSO om verzoeker niet op te nemen op de lijst van personen die in het kader van de certificeringsprocedure zijn geslaagd voor de afsluitende examens en verzoek om schadevergoeding

Conclusies van de verzoekende partij

het beroep ontvankelijk en gegrond verklaren;

het bestreden besluit nietig verklaren;

de Commissie veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van 10 000 EUR aan verzoeker;

de Commissie verwijzen in de kosten.

____________