Language of document :

Talan väckt den 14 november 2012 - ZZ mot Europeiska kommissionen

(Mål F-139/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av EPSO:s beslut att inte föra upp sökanden i förteckningen över dem som godkänts i de prov vid utbildningens slut som ingår i certifieringsförfarandet och skadeståndstalan.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

pröva talan i sak,

ogiltigförklara den angripna rättsakten,

förplikta kommissionen att utge 1 000 euro till sökanden som ersättning för den skada denne lidit,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________