Language of document :

Sag anlagt den 22. oktober 2012 - ZZ mod EONN

(Sag F-124/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt som midlertidigt ansat.

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt som midlertidigt ansat, jf. artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, annulleres.

Om fornødent annulleres af svaret med afslag på sagsøgerens klage over den manglende forlængelse af hans kontrakt.

EONN tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________