Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 22. oktobrī - ZZ/ENNUC

(lieta F-124/12)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji - D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu nepagarināt prasītāja pagaidu darbinieka līgumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, lēmumu nepagarināt prasītāja pagaidu darbinieka līgumu saskaņā ar Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. panta a) punktu;

ciktāl nepieciešams, atcelt lēmumu par viņa sūdzības, ar kuru tika lūgta līguma atjaunošana, noraidīšanu;

piespriest ENNUC atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________