Language of document :

2012. november 9-én benyújtott kereset - ZZ kontra Tanács

(F-136/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: M. Velardo ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

A jogvita tárgya és leírása

Elsősorban a Bizottságnak az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának a kiigazításáról szóló tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatát el nem fogadó, 2011. december 19-i 2011/866/EU tanácsi határozat megsemmisítése, másodsorban a felperes e határozat alapján elkészített 2012. januári, februári és márciusi illetményelszámolásainak megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Tanácsnak a 2012. januári és azt követő, valamint 2011. évi illetményelszámolásokban kifejezésre jutó határozatait annyiban, amennyiben azok nem alkalmazzák a Bizottság által javasolt 1,7 %-os kiigazítást;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Tanácsot azon különbözet megfizetésére, amely a 2011. december 19-i tanácsi határozat alapján a jelen ügyben hozandó ítélet kihirdetésének napjáig kifizetett díjazás és azon díjazás között áll fenn, amelyet a felperesnek akkor fizettek volna, ha a kiigazítást megfelelően számolják ki; e különbözetet növeljék az Európai Központi Bank által a főbb refinanszírozási műveletekre meghatározott kamatlábat három és fél százalékponttal meghaladó kamattal, az elsődlegesen követelt összegek esedékességének napjától számítva;

A Közszolgálati Törvényszék a Tanácsot kötelezze a költségek viselésére.

____________