Language of document :

2012 m. lapkričio 9 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Tarybą

(Byla F-136/12)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato M. Velardo

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ginčo dalykas bei aprašymas

Pirma, prašymas panaikinti 2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimą Nr. 2011/866/ES dėl sprendimo nepriimti Komisijos pasiūlymo dėl Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio ir pensijos ir, antra, ieškovo 2012 m. sausio, vasario ir kovo mėnesių atsiskaitymo lapelius, priimtus taikant šį sprendimą.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti Tarybos sprendimus, kurie atsispindi 2012 m. sausio ir paskesnių mėnesių ir 2011 m. atsiskaitymo lapeliuose, tiek, kiek juose netaikomas Komisijos pasiūlytas 1,7% patikslinimas.

Priteisti iš Tarybos sumokėti ieškovui skirtumą tarp taikant 2011 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimą sumokėto darbo užmokesčio iki sprendimo šioje byloje paskelbimo ir to, kas jam būtų turėta sumokėti, jeigu patikslinimas būtų buvęs teisingai apskaičiuotas, ir Europos Centrinio banko pagrindinėms refinansavimo operacijoms nustatytos dydžio, taikomo nagrinėjamais laikotarpiais, palūkanas, padidintas 3,5 punkto, skaičiuojant nuo dienos, kurią turėjo būti sumokėtos pagrindinėje byloje skundžiamos sumos.

Priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

____________