Language of document :

Tožba, vložena 9. novembra 2012 - ZZ proti Svetu

(Zadeva F-136/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: M. Velardo, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti, prvič, Sklepa Sveta št. 2011/866/EU z dne 19. decembra 2011 o odločitvi, da ne sprejme predloga uredbe Komisije glede letne prilagoditve plač in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Unije in drugič, plačilnih listov tožeče stranke za januar, februar in marec 2012, pripravljenih ob uporabi navedenega sklepa.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti sklepov Sveta, ki se odražajo v plačilnih listih za januar in naslednje mesece v letu 2012 ter v listih za leto 2011, ker v njih ni uporabljena stopnja prilagoditve 1,7%, ki jo je predlagala Komisija;

Svetu naj se naloži, da tožeči stranki povrne razliko med zneski plač, izplačanih ob uporabi Sklepa Sveta z dne 19. decembra 2011 do dneva odločitve v tej zadevi, in zneski, ki bi ji morali biti izplačani, če bi bila prilagoditev pravilno izračunana, skupaj z obrestmi po obrestni meri, ki jo določi Evropska centralna banka za operacije glavnega refinanciranja in velja za zadevna obdobja, povečani za tri točke in pol, od dneva, ko so bili zahtevani zneski v glavni stvari dolgovani;

Svetu naj se naloži plačilo stroškov.

____________