Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Riigikohus (Estonsko) dne 5. prosince 2012 - Nordecon AS, Ramboll Eesti AS v. Rahandusministeerium

(Věc C-561/12)

Jednací jazyk: estonština

Předkládající soud

Riigikohus

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Nordecon AS, Ramboll Eesti AS

Žalovaný: Rahandusministeerium (Ministerstvo financí)

Další účastník řízení: Maanteeamet (úřad pro pozemní komunikace)

Předběžné otázky

a)     Je třeba čl. 30 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby vykládat v tom smyslu, že umožňuje veřejnému zadavateli, aby s uchazeči jednal o takových nabídkách, které neodpovídají závazným požadavkům stanoveným v technických specifikacích veřejné zakázky?

b)     V případě kladné odpovědi na otázku a): Je pak třeba čl. 30 odst. 2 směrnice 2004/18 vykládat v tom smyslu, že umožňuje veřejnému zadavateli, aby v průběhu vyjednávání po otevření nabídek změnil závazné požadavky technických specifikací za podmínky, že se nezmění předmět veřejné zakázky a zaručí se rovné zacházení se všemi uchazeči?

c)     V případě kladné odpovědi na otázku b): Je pak třeba čl. 30 odst. 2 směrnice 2004/18 vykládat v tom smyslu, že brání takové právní úpravě, podle které je změna závazných požadavků technických specifikací v průběhu vyjednávání po otevření nabídek vyloučena?

d)     V případě kladné odpovědi na otázku a): Je pak třeba čl. 30 odst. 2 směrnice 2004/18 vykládat v tom smyslu, že brání veřejnému zadavateli v tom, aby jako nejlepší klasifikoval nabídku, které není po ukončení vyjednávání v souladu se závaznými požadavky technických specifikací?

____________

1 - Úř. věst. L 134, s. 114; Zvl. vyd. 06/07, s. 132.