Language of document :

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Riigikohus (Εσθονία) στις 5 Δεκεμβρίου 2012 - Nordecon AS, Ramboll Eesti AS κατά Rahandusministeerium

(Υπόθεση C-561/12)

Γλώσσα διαδικασίας: η εσθονική

Αιτούν δικαστήριο

Riigikohus

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσες: Nordecon AS, Ramboll Eesti AS

Αναιρεσίβλητο: Rahandusministeerium

Παρεμβαίνον: Maanteeamet

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει το άρθρο 30, παράγραφος 2, της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, την έννοια ότι επιτρέπει στην αναθέτουσα αρχή να διεξάγει διαπραγματεύσεις με τους διαγωνιζόμενους σε σχέση με όσες προσφορές δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις δεσμευτικού χαρακτήρα που έχουν καθοριστεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της συμβάσεως;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα: Έχει το άρθρο 30, παράγραφος 2, της οδηγίας 2004/18 την έννοια ότι επιτρέπει στην αναθέτουσα αρχή να τροποποιεί, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που έπονται του ανοίγματος των προσφορών, τις απαιτήσεις δεσμευτικού χαρακτήρα που έχουν καθοριστεί με τις τεχνικές προδιαγραφές υπό τον όρο να μην τροποποιείται το αντικείμενο της συμβάσεως και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των διαγωνιζομένων;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο δεύτερο προδικαστικό ερώτημα: Έχει το άρθρο 30, παράγραφος 2, της οδηγίας 2004/18 την έννοια ότι αντιτίθεται στη ρύθμιση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που έπονται του ανοίγματος των προσφορών, αποκλείεται η τροποποίηση των απαιτήσεων δεσμευτικού χαρακτήρα που έχουν καθοριστεί με τις τεχνικές προδιαγραφές;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο τρίτο προδικαστικό ερώτημα: Έχει το άρθρο 30, παράγραφος 2, της οδηγίας 2004/18 την έννοια ότι απαγορεύει στην αναθέτουσα αρχή να επιλέξει ως καλύτερη την προσφορά η οποία, κατά το πέρας των διαπραγματεύσεων, δεν είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις δεσμευτικού χαρακτήρα που έχουν καθοριστεί με τις τεχνικές προδιαγραφές;

____________

1 - ΕΕ L 134, σ. 114.