Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 6. listopadu 2012 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-41/06 RENV)

"Veřejná služba - Úředníci - Vrácení věci Soudu po zrušení - Invalidita - Nucený odchod do důchodu z důvodu invalidity - Složení Výboru pro otázky invalidity - Bezvadnost - Podmínky"

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a C. Berardis-Kayser, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferrem, advokátem)

Předmět věci

Vrácení věci po zrušení - Veřejná služba - Zrušení rozhodnutí Komise, aby žalobce odešel do důchodu z důvodu invalidity, jakož i dalších aktů souvisejících s tímto rozhodnutím a dále návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí ve věcech F-41/06, F-41/06 RENV a T-20/09 P.

____________

1 - Úř. věst. C 131, 3.6.2006, s. 54.