Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 6. novembri 2012. aasta otsus - Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-41/06 RENV)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Kohtuasja saatmine Üldkohtusse uueks arutamiseks pärast lahendi tühistamist - Töövõimetus - Töövõimetuse tõttu pensionile saatmine - Töövõimetuskomitee koosseis - Nõuetekohasus - Tingimused)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Kohtuasja saatmine uueks arutamiseks pärast lahendi tühistamist - Avalik teenistus - Ühelt poolt nõue tühistada komisjoni otsus saata hageja töövõimetuse tõttu pensionile ning rida muid selle otsusega seonduvaid akte ning teiseks kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta L. Marcuccio kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud kohtuasjades F-41/06, F-41/06 RENV ja T-20/09 P.

____________

1 - ELT C 131, 3.6.2006, lk 54.