Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 6. novembra 2012 - Marcuccio/Komisia

(vec F-41/06 RENV)

(Verejná služba - Úradníci - Vrátenie Súdu po zrušení - Neplatnosť - Odchod do dôchodku z dôvodu invalidity - Zloženie komisie posudzujúcej invaliditu

- Oprávnenosť - Podmienky)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a C. Berardis-Kayser, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Vrátenie po zrušení - Verejná služba - Na jednej strane zrušenie rozhodnutia Komisie o odchode do dôchodku z dôvodu invalidity, ako aj ostatných rozhodnutí nadväzujúcich na uvedené rozhodnutie a na druhej strane návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Luigi Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Európskej komisie vo veciach F-41/06, F-41/06 RENV a T-20/09 P.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 131, 3.6.2006, s. 54.