Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 6 november 2012 - Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-41/06 RENV)()

(Personalmål - Tjänstemän - Återförvisning till personaldomstolen efter upphävande - Pensionering på grund av invaliditet - Invaliditetskommitténs sammansättning - Giltighet - Villkor)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och C. Berardis-Kayser, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Återförvisning efter upphävande - Personalmål - Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att pensionera sökanden på grund av invaliditet och av en rad rättsakter knutna till detta beslut samt om skadestånd.

Domslut

Talan ogillas.

Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader i målen F-41/06, F-41/06 RENV och T-20/09 P.

____________

1 - ) EUT C 131, s. 54.