Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 11. prosince 2012 - Trentea v. FRA

(Věc F-112/10)

"Veřejná služba - Zaměstnanci FRA - Dočasní zaměstnanci - Přijímání - Oznámení o volném pracovním místě - Odmítnutí žádosti"

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Cornelia Trentea (Vídeň, Rakousko) (zástupkyně: L. Levi a M. Vandenbussche, advokátky)

Žalovaná: Agentura Evropské unie pro základní práva (zástupci: M. Kjærum, zmocněnec, ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokátem)

Předmět věci

Veřejná služba - Zaprvé návrh na zrušení rozhodnutí žalované odmítnout žádost žalobkyně o pracovní místo správní asistentky v oblasti "Finance and Procurement", jakož i rozhodnutí o jmenování jiného žadatele. Zadruhé žaloba na náhradu nemajetkové a majetkové újmy, která žalobkyni údajně vznikla.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Cornelia Trentea ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Agenturou Evropské unie pro základní práva.

____________

1 - Úř. věst. C 13, 15.1.2011, s. 43.