Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 11. december 2012 - Trentea mod FRA

(Sag F-112/10) 

(Personalesag - FRA's personale - midlertidigt ansatte - ansættelse - meddelelse om ledig stilling - afslag på en ansøgning)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Cornelia Trentea (Wien, Østrig) (ved advokaterne L. Levi og M. Vandenbussche)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (ved M. Kjærum, som befuldmægtiget, bistået af advokat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Personalesag - For det første en påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at imødekomme sagsøgerens ansøgning til en stilling som administrativ assistent inden for områderne "indkøb og finansielle anliggender" og af afgørelsen om udnævnelse af en anden ansøger. For det andet en påstand om erstatning for lidt økonomisk og ikke-økonomisk skade.

Konklusion

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder frifindes.

Cornelia Trentea bærer sine egne omkostninger og betaler Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheders omkostninger.

____________

1 - EUT C 13 af 15.1.2011, s. 43.