Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 11. detsembri 2012. aasta otsus - Trentea versus FRA

(kohtuasi F-112/10)

(Avalik teenistus - FRA töötajad - Ajutised teenistujad - Töölevõtmine - Teade vaba ametikoha kohta - Kandidatuuri tagasilükkamine)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Cornelia Trentea (Viin, Austria) (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) (esindajad: M. Kjærum, keda abistas advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Avalik teenistus - Esiteks, nõue tühistada kostja otsus, millega lükati tagasi hageja kandidatuur haldusassistendi ametikohale rahanduse ja hangete valdkonnas, ning otsus, millega võeti tööle teine kandidaat. Teiseks, nõue hüvitada hagejale väidetavalt tekitatud mittevaraline ja varaline kahju.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta C. Trentea kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti kohtukulud.

____________

1 - ELT C 13, 15.1.2011, lk 43.