Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 11. decembra 2012 - Trentea/FRA

(vec F-112/10)

(Verejná služba - Zamestnanci FRA - Dočasní zamestnanci - Prijímanie - Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Zamietnutie kandidatúry)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Cornelia Trentea (Viedeň, Rakúsko) (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Agentúra Európskej únie pre základné práva (v zastúpení: M. Kjærum, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Verejná služba - Po prvé návrh na zrušenie rozhodnutia žalovanej, ktorým sa zamietla kandidatúra žalobkyne na miesto administratívnej asistentky pre "Verejné obstarávanie a financie", ako aj rozhodnutia o vymenovaní iného kandidáta. Po druhé návrh na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy údajne utrpenej žalobkyňou

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Cornelia Trentea znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Agentúry Európskej únie pre základné práva.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 13, 15.1.2011, s. 43.