Language of document :

Personaldomstolens dom av den 11 december 2012 (första avdelningen) - Trentea mot FRA

(Mål F-112/10)()

(Personalmål - Personal vid FRA - Tillfälligt anställda - Rekrytering - Meddelande om lediga tjänster - Avslag på ansökan om tjänst)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Cornelia Trentea (Wien, Österrike) (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (ombud: Kjærum, biträdd av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Personalmål - Talan om för det första ogiltigförklaring av svarandens beslut om avslag på sökandens ansökan om en tjänst som administrativ assistent på området "finans och avtal", och av beslutet att tillsätta tjänsten med en annan sökande, och för det andra skadestånd för sökandens ideella skada och rena förmögenhetsskada

Domslut

Talan ogillas.

Cornelia Trentea ska bära sin rättegångskostnader och ersätta Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheters rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 13, s. 43, 15.1.2011.