Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 12 december 2012 - Lebedef mot kommissionen

(Mål F-70/11)

(Personalmål - Tjänstemän - Bedömningsförfarandet för år 2008 - Tjänstledighet på halvtid för facklig representation - Personalutvecklingsrapport som omfattar de uppgifter som utförts inom ramen för tjänsteplaceringen - Samråd med ad hoc-gruppen - Stadgeenlig utnämning - Facklig utnämning - Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och G. Berscheid)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av sökandens personalutvecklingsrapport för perioden 1 januari 2008-31 december 2008.

Avgörande

Talan ogillas, eftersom det är uppenbart att den är ogrundad.

Giorgio Lebedef ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 282, av den 24.9.2011, s. 52.